Hier treft u een overzicht aan van de tarieven voor consulten en een aantal onderzoeken die direct in de praktijk kunnen worden uitgevoerd op tijdige aanvraag.

Consulten en kosten
Het eerste consult duurt een uur. Vervolgbehandelingen vinden meestal om de vier weken plaats
en duren een half uur. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten.
De kosten van middelen, kruiden, voedingssupplementen en eventuele testen zijn niet inbegrepen.

Prijzen consult
Eerste consult (één uur):              €130,00

Eerste consult (1,5 uur):               €200,00

Vervolgconsult (half uur):             €  70,00
Vervolgconsult (één uur):             €130,00

Prijzen per 01-01-2019; tussentijdse prijswijzigingen onder voorbehoud.

Testen
Mogelijke aanvullende testen (zie onder aan de pagina) worden verder in het consult afgesproken en afgestemd.

Betaling
Consulten vinden uitsluitend plaats tegen contante betaling. De behandeling en de benodigde middelen worden meteen afgerekend. U kunt pinnen of contant betalen.

Contact
Voor het stellen van vragen of het maken van afspraken kunt u contact opnemen. Als er niet wordt opgenomen, kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat, u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt ook e-mailen.

Vergoedingen
Jan Blaauw is aangesloten bij een tweetal grote beroepsverenigingen (LVNT en MBOG) die nu door ca. 50 ziektekostenverzekeringen worden erkend. Afhankelijk van uw polis worden de consulten vergoed. Primair wordt er gewerkt met voedingssupplementen en aanvullende onderzoeken (indien gewenst). Deze worden helaas door praktisch geen enkele verzekeraar vergoed. Voor de hoogte van uw vergoeding raden wij u aan contact op te nemen met uw eigen verzekeraar.

 

 

 


Het verloop van een consult
Bij een 0,5 – 1,5 uur durend (vervolg)consult krijgt u direct een (nieuw) advies/behandelvoorstel mee naar huis, tenzij anders overeengekomen tijdens het consult.
Gemotiveerd en goed voorgelicht beginnen is een vereiste voor een optimaal therapieresultaat (uiteraard daar waar mogelijk).

Aanwezigheid / Verhindering
Consulten dienen op de afgesproken tijd gevolgd te worden. Wacht- en uitlooptijden zijn in principe niet mogelijk. Dit laatste om ieder zijn/haar tijd te kunnen waarborgen. Bij annuleringen binnen 48 uur  (ook in het weekend), zijn we genoodzaakt de kosten voor 100% in rekening te brengen. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Aanvullende testen
Meting in urine van 10 belangrijke parameters  kost € 5,00.
Verstoringen kunnen vaak in een vroeg stadium hersteld worden, zodat bepaalde nog niet aan het licht gekomen “gebreken” in de toekomst niet tot verstoring of een ziekte kunnen leiden.
Verhoogde waarden kunnen indicaties geven zoals hieronder vermeld.

Dichtheid:
Kan wijzen op onder andere infecties aan de urinewegen (blaas-ontsteking), problemen met de nieren, storingen in de vochtbalans en storingen in de zuur/basen huishouding.
pH/zuurtegraad:
Kan wijzen op bacteriële infecties. In een verzuurd milieu ontstaat er een verhoogde ontstekingsgevoeligheid.
Leucocyten:
Wijst meestal op ontstekingen.
Nitriet:
Komt verhoogd voor bij bacteriële infecties.
Eiwit:
Duidt op mogelijke aandoeningen aan de nieren.
Glucose:
Duidt op glucoseverstoring of diabetes.
Ketonen:
Kunnen duiden op diabetes of nierbekkenontstekingen.
(hierbij zijn nitraat/leucocyten/eiwit positief)
Urobilinogeen:
Aandoeningen aan de lever en/of de galwegen.
Bilirubine:
Bij vasten, leverbeschadigingen en diabetes.
(hierbij is glucose verhoogd en bij jongeren zijn ook ketonen positief)
Bloed:
Bij infecties, verwondingen en blessures.
(bij de vrouw misschien iets bloed van een eventuele menstruatie).

Aanvullende testen
De StiffnoGraph of VITAK-meter is een handzaam apparaat wat op een vingertop wordt aangebracht en waarmee we binnen enkele minuten de kwaliteit en verstijving van de grote bloedvaten meten. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld hart- en vaatziekten in een vroegtijdig stadium signaleren en preventief actie ondernemen. Kosten: € 5,00.

 

De StiffnoGraph of VITAK-meter meet de verstijving van aderen en geeft deze weer op een schaal van 1 tot 6. Waarbij 1 staat voor soepele vaten en 6 voor de minst soepele vaten. Ook meten we met het apparaat het zuurstofgehalte in uw bloed en tevens uw hartslag. Aan de hand van deze meting kunnen we u adviseren over hoe u de eventuele gemeten verstijving kunt afremmen. Bijvoorbeeld met aangepaste voeding.

 

 


Arteriële stijfheid
Verstijving van bloedvaten wordt ook wel arteriële stijfheid genoemd. Arteriële stijfheid is een natuurlijk proces dat zich onder andere voordoet wanneer u ouder wordt. Maar ook mensen met hart- en vaatziekten, diabetes of nieraandoeningen hebben een verhoogde kans op arteriële stijfheid. Arteriële stijfheid is onder andere het gevolg van verkalking, afbraak van elastine en veranderingen in de gladde spiercellen van de vaatwand.

Het risico van verstijfde bloedvaten 
Wanneer uit de meting met de StiffnoGraph of VITAK-meter blijkt dat u last hebt van arteriële stijfheid, bent u vatbaarder voor ziekten. Ook loopt u onder extreme omstandigheden hoger risico. Het is daarom belangrijk om uw vaten zo lang mogelijk elastisch te houden, bijvoorbeeld met extra vitamine K2. Dit kan verkalking voorkomen en de elasticiteit van bloedvaten herstellen. Tijdens een consult krijgt u specifiek advies over hoe u aderverkalking en arteriële stijfheid kunt voorkomen of herstellen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een meting met de StiffnoGraph of VITAK-meter of een van onze andere behandelmethoden? Neem gerust contact met ons op.