Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd. Hierbij is getracht om zo veel mogelijk juiste en up-to-date informatie te verschaffen aan de gebruiker. Fouten en verzuimen zijn echter nimmer uit te sluiten.
Praktijk Blaauw sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website. Hoe gebruikers met aangeboden informatie om gaan is voor eigen verantwoording.
Onze website bevat ook hyperlinks naar sites die niet van Praktijk Blaauw zijn. De inhoud van deze websites valt buiten de controle van Praktijk Blaauw. Praktijk Blaauw is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze sites. Contact met uw eigen huisarts of specialist wordt hiermee ook niet uitgesloten of afgeraden.
Gebruikers leggen voor eigen risico verbinding met websites en dienen niet zonder meer uit gaan van de juistheid van informatie. Praktijk Blaauw is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via de website van Praktijk Blaauw beschikbaar is.