Jan Blaauw heeft inmiddels ruim 40 jaar praktijkervaring in de orthomoleculaire- en natuurgeneeskunde en wordt gezien als een autoriteit op het gebied van de orthomoleculaire geneeskunde in samenhang met regulier medische kennis. Hierdoor wordt dan ook zijn bijdrage veelvuldig gevraagd voor publicaties in vakbladen, het betrekken van het schrijven van boeken van anderen, consumentenbladen, opleidingen, lezingen, seminars, symposia en congressen.

 • Vanaf 1983 is Jan Blaauw werkzaam als sportmasseur/sportverzorger, om vanaf 1984 vervolgens een opleiding te volgen als wetenschappelijk sportbegeleider bij de Stichting voor Interdisciplinair sportonderwijs en – onderzoek (SERVO-Sport International).
 • In 1986 heeft hij een 4-jarige HBO dagopleiding tot natuurgeneeskundig therapeut gevolgd aan de Academie voor Natuurgeneeskunde in Bloemendaal (later Hoge School voor Natuurgeneeskunde en helaas na 40 jaar in 2017 gestopt) en is in 1990 afgestudeerd.
 • Vanaf 1991 is hij zelfstandig gaan praktiseren en vanaf 1993 voor het toenmalig Biomoleculair Centrum (wat onderdeel uitmaakte van de Stichting Orthomoleculaire Educatie) in Scheveningen.
 • Vanaf 1995 is hij gaan werken voor de AOV bv in Den Haag en voor de Stichting Orthomoleculaire Educatie. In deze jaren, tot 2004, is Jan Blaauw voornamelijk bezig geweest met de vaktechnische kant van de orthomoleculaire geneeskunde.
 • Van 1998 t/m 2000 heeft hij in Nederland een Heilpraktiker opleiding gevolgd en heeft dit met een diploma afgesloten.
 • Daarnaast heeft Jan diverse colleges, cursussen, voordrachten, workshops, praktijkavonden en themadagen gegeven, mede geïnitieerd en georganiseerd door het AOV bv, Stichting Orthomoleculaire Educatie (tot medio 2004) en Praktijk Blaauw en vanaf 2006 door Ortho Linea. Deze activiteiten vinden plaats in Nederland, België en Duitsland, en werden/worden gegeven aan instituten, artsen, therapeuten, patiënten en consumenten.
 • Vanaf mei 2004 tot mei 2006 is hij parttime werkzaam geweest voor Springfield Nutraceuticals.
 • In 2006 hoofdoprichter van Ortho Linea, een onafhankelijk opleidingsinstituut voor orthomoleculaire en natuurgeneeskundige activiteiten, www.ortholinea.nl .
 • In 2007 heeft hij de MBOG-trofee ontvangen voor zijn inspanningen op orthomoleculair gebied.
  klik hier voor meer informatie.
 • De laatste jaren is Jan bij verschillende bedrijven betrokken geweest bij ontwikkeling-, research- en educatieactiviteiten.
 • In 2016 Medische Basiskennis (voor de derde keer) , nu met Plato normen voor 40 EC’s.
 • In 2016 Nutrition and Dietetics HBO bachelor (croho: 345790) – Ervaringscertificaat.
 • In 2017 Certificaat leergang Pedagogisch Didactische Bekwaamheid voor docenten in het HBO met 300 SBU aan Marant Interstudie.
 • Volledig ontwikkelde hbo conform geaccrediteerd 4-jarige beroepsopleiding orthomoleculair therapeut met SNRO accreditatie voor Ortho Linea. klik hier voor meer informatie.
 • Jan is lid van de beroepsverenigingen LVNT (vanaf 1992) en de MBOG (vanaf 2001). En NGS (Nederlands Genootschap voor Sportmassage) vanaf 1982.

Doelstelling van de praktijk
De praktijk richt zich voornamelijk op:

 1. Patiënten/cliënten die op zoek zijn naar een verantwoorde begeleiding op weg naar een betere gezondheid, door middel van consultatie en/of georganiseerde evenementen;
 2. Collega-therapeuten, die in de gelegenheid gesteld worden om patiënten door te verwijzen naar dit adres, indien men merkt niet verder te komen met de behandeling (onder het motto: “twee weten meer dan één”). Er zal worden gestreefd naar het terug laten keren van de patiënt bij de verwijzende behandelaar;
 3. Supervisie verlenen aan collega-therapeuten, zodat zij sterker in hun professie komen staan of beginnende therapeuten wegwijs maken in een boeiend, maar complex vak. De jarenlange ervaring speelt hierbij een belangrijke rol.
 4. Het ondersteunen van het bedrijfsleven, welke met zorg een bijdrage wil leveren aan het serieus bestrijden van ziekteverzuim met lange termijn effect, voorlichting over orthomoleculaire voeding, preventief regiem,etc.;
 5. Het geven van ondersteuning vanuit specialisaties door middel van cursus, workshop, training, publicatie, lezingen, seminar, congres, etc.

Andere activiteiten
Na 1986 zijn er diverse  artikelen van de hand van Jan Blaauw verschenen, die gepubliceerd zijn in Sportmassage, De Orthomoleculaire Koerier, BETER, Arts & Alternatief, VNT Nieuws, Beyond Medicine, Arts en Apotheker, Arts, therapeut en Apotheker, Supplement, Vakblad voor de Natuurgeneeskunde, OrthoFyto, VNIG, Voedingsgeneeskunde, MBOG Magazine, Nutriënt & Supplement, vakblad ‘Message’ van de Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in Massage en Sportverzorging (BMS), etc.

Er zijn interviews van Jan Blaauw verschenen in onder andere Onkruid, FES Magazine (Verenigingorgaan van fibromyalgiepatiënten), Kinesiologie, Nederlands Tijdschrift voor Orthomoleculaire Geneeskunde, Pure Magazine, MBOG Magazin, Voedingsgeneeskunde, Supplement, Esthé en Aquarius (Verenigingorgaan van de Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging). Verder heeft hij een bijdrage mogen leveren aan een aantal boeken(Ruud Nieuwenhuis,  Anne-Marie Reuzenaar en Mark van der Ven) en een eigen eerder verschenen boek met co-auteurs ‘Natuurlijk gezond’ in 2002.