Er zijn verschillende testen aan de hand van een vingerprik mogelijk en een ervan geeft in een test direct inzicht in 21 bloedwaarden:  Totaal cholesterol, HDL, triglyceriden, LDL, Gamma GT, ASAT, ALAT, creatinine, creatinekinase, amylase, cholinesterase, bilirubine (direct, totaal en indirect), galzuren, albumine, urinezuur, ureum, totaal proteïne, globuline en glucose (via bloeddruppel en met te vergelijken laboratoriumwaarden). Uitslag binnen 12 minuten. Alleen bij voldoende afname en indien op voorraad.

Hematologie
Deze test is aan de hand van een een vingerprik en geeft inzicht in 18 bloedwaarden, ook wel klein bloedbeeld genoemd: 3-voudig differentiaal bloedbeeld met 18 parameters in 45 seconden (lymfocyten, monocyten, neutrofylen, Hb, erytrocyten en trombocyten, verdeling en percentages). Alleen bij voldoende afname en indien op voorraad.

De volgende testen zijn afzonderlijk aan de hand van een vingerprik (uitslag per waarde binnen 30 minuten) en geeft de volgende mogelijkheden:

CRP, Hs-CRP, Homocysteïne, Lipoproteine A, Protrombine (PT/INR), Hemoglobine, Cystatin C en fructosamine. Alleen bij voldoende afname en indien op voorraad.


Deze Quickreader Go geeft ook gevalideerde uitslagen. Een directe meting van CRP of Hs-CRP en Hemoglobine. Vele huisartsenpraktijken maken hier ook gebruik van. Binnen twee minuten uitslag. Alleen bij voldoende afname en indien op voorraad.

Revolutionaire lichtmeting (fluorescentiemeting) van de onderarm. Apparaat ontwikkeld in Groningen, om versuikerde eiwitbelasting in het lichaam te meten. Meting is binnen 30 seconden zonder belasting. Met dit apparaat zijn al meer dan 100 peer gereviewd en gepubliceerde studies mee gedaan! Je meet AGE’s (Advanced Glycation End Products; dit zijn versuikerde eiwitconstructies). De gemeten AGE’s zijn een maat voor het risico op hart- en vaatziekten. Alzheimer, osteoprose, COPD, etc.

De genoemde testen zijn zogenaamde POC-testen. Dit staat voor Point of Care testen. en zijn met name ontwikkeld om op een snelle en effectieve (vaak ook mobiele) manier inzicht te krijgen in de gezondheidsstatus van iemand (zeker als er ook beslissingen genomen moeten worden, zoals het wel of niet inzetten van antibiotica).

Over de desbetreffende tarieven testen is nader te informeren.